Aprillya, Mala, and Uswatun Chasanah. “GIS Flood Prone Agricultural Land East Java Using Multi-Method Attribute Utility Theory”. MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer 22, no. 1 (November 17, 2022): 117-128. Accessed December 6, 2023. https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/matrik/article/view/1511.